Vrienden van de stichting J&J
Onder deze naam heeft de stichting een register geopend waarin mensen worden ingeschreven die sympathiseren met de doelstelling van de stichting of gebruik maken van de diensten van de Ontmoetingskerk en/of daar financieel aan bijdragen. Wilt u als Vriend worden ingeschreven, ga dan naar de teb 'Downloads" naar document "Inschrijving als Vriend".
Zoekt u anderszins contact, ga dan naar de tab "Contact" en mail of bel ons.

De Vrienden hebben de volgende voorrechten:
*  Ze worden door het bestuur en de Adviesraad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen en rond de stichting;
*  Zij kiezen de leden van de Adviesraad en zij zijn zelf verkiesbaar.

Het reglement van de Vrienden kunt u inzien onder de tab "Downloads", kies document Reglement Adviesraad". Zie daar artikel 3 en 4.

Stichting

Johannes & Jacobus

Nijmegen