Adviesraad

Het bestuur van de stichting laat zich bijstaan door een adviesraad van maximaal 15 personen. Lid van deze adviesraad kunnen worden, mensen die zijn ingeschreven in het register van ‘Vrienden van de Stichting’. In dit register worden mensen ingeschreven die sympathiseren met de doelstelling van de stichting of gebruik maken van de diensten van de Ontmoetingskerk en/of daar financieel aan bijdragen.

 

De Adviesraad heeft ten doel:

o het bestuur adviseren en haar bijstaan in het realiseren van de doelstellingen;

o De adviesraad heeft het recht tot voordracht voor 3/5 deel van het aantal bestuurszetels.

Met dit voordrachtrecht is democratisch invloed gerealiseerd binnen de stichting. Wilt u het reglement van de Adviesraad inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar "Reglement Adviesraad".

Stichting

Johannes & Jacobus

Nijmegen