Copyright 2019  Disclaimer
Johannes Jacobus Nijmegen
Alle rechten voorbehouden
Website: ROYAL professional
Stichting
Johannes & Jacobus
Nijmegen
Overlijden voorzitter van de stichting - 12 september 2018
Tot onze grote schrik en verdriet delen wij u mede dat onze voorzitter van het bestuur op 6 september jl. plotseling is overleden.
Onder de tab Downloads - onderaan - vindt u een herdenking bij dit overlijden; zie document “overlijden Jacques Janssen”.

Begroting 2018 vastgesteld.

Op 22 januari 2018 werd de begroting 2018 door
het bestuur vastgesteld, na een positief advies van
de Adviesraad. Wilt u de begroting inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar "begroting 2018".

Beleid privacybescherming

Het bestuur heeft het wettelijk verplichte beleid geformuleerd en vastgesteld. Zie het document onder de tab Downloads “beleid gegevensbescherming”.

Overlijden voorzitter van de stichting - 12 september 2018
Tot onze grote schrik en verdriet delen wij u mede dat onze voorzitter van het bestuur op 6 september jl. plotseling is overleden.
Onder de tab Downloads - onderaan - vindt u een herdenking bij dit overlijden; zie document “overlijden Jacques Janssen”.

Wilt u de stichting financieel ondersteunen, dan kan dat op verschillende manieren:
1) via internetbankieren geeft uzelf een periodieke betaling op; dat kan door onder in het opdrachtscherm van de bank aan te vinken dat dit een periodieke betaling is, waarna u de frequentie kunt invullen.
2) via een machtiging die u verstrekt aan de stichting; dat kan door daarvoor een   machtigingsformulier in te vullen. Kijk onder de tab "Downloads": daar kunt U het formulier "machtiging" downloaden, invullen en naar de stichting opsturen of als pdf mailen (zie de tab “contact”).

Wilt maximale belastingaftrek voor giften?
Dat kan door schenkingsovereenkomst met de stichting aan te gaan. Hierin geeft u aan minimaal 5 jaar een bepaald bedrag te zullen doneren. Uw voordeel is dat de drempel voor de giftenaftrek voor deze donatie niet van toepassing is. U moet hiervoor een overeenkomst invullen. Ga daarvoor naar de tab "Downloads": daar kunt u het formulier "schenkingsovereenkomst"downloaden, invullen en opsturen naar de stichting, of als pdf naar ons mailen (zie de tab “contact”).
Heeft u vragen, neem contact met ons op via de tab “contact”.

Jaarverslagen over 2017 vastgesteld - januari 2018
Het jaarverslag van de stichting is vastgesteld na overleg daarover met de Adviesraad. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het bestuur in 2017, en geeft inzicht in het financiële reilen en zeilen van de stichting over 2017, en haar financiële positie aan het eind van 2017. Wilt u het jaarverslag lezen, ga dan naar de tab "Downloads" naar het document "Jaarverslag 2017".
Ook de Adviesraad van de stichting heeft haar jaarverslag over 2017 opgemaakt en vastgesteld. Dit stuk is in het jaarverslag van het bestuur opgenomen.

Begroting 2018 vastgesteld.
Op 22 januari 2018 werd de begroting 2018 door
het bestuur vastgesteld, na een positief advies van
de Adviesraad. Wilt u de begroting inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar "begroting 2018".
Jaarverslagen over 2016 vastgesteld - mei 2017
Het jaarverslag van de stichting is vastgesteld na overleg daarover met de Adviesraad. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het bestuur in 2016, en geeft inzicht in het financiële reilen en zeilen van de stichting over 2016, en haar financiële positie aan het eind van 2016. Wilt u het jaarverslag inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar "Jaarverslag 2016 bestuur en adviesraad".
Ook de Adviesraad van de stichting heeft haar jaarverslag over 2016 opgemaakt en vastgesteld. Dit stuk is in het jaarverslag van het bestuur opgenomen.

Begroting 2017 vastgesteld.
Op 19 december 2016 werd de begroting 2017 door  het bestuur vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. Wilt u de begroting inzien? Ga dan naar de tab “Downloads” en klik op “begroting 2017 definitief”.

Jaarverslagen over 2015 vastgesteld - mei 2016
Het jaarverslag van de stichting is vastgesteld na overleg daarover met de Adviesraad. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het bestuur in 2015, en geeft inzicht in het financiële reilen en zeilen van de stichting over 2015, en haar financiële positie aan het eind van 2015. Wilt u het jaarverslag inzien? Ga dan naar de tab “Downloads” en klik op “jaarverslag 2015 bestuur”.
Ook de Adviesraad van de stichting heeft haar jaarverslag over 2015 opgemaakt en vastgesteld. In dit stuk legt zij verantwoording af over haar activiteiten in 2015. Wilt u dit jaarverslag inzien? Ga dan naar de tab “Downloads” en klik op “jaarverslag 2015 adviesraad”.

Begroting 2016 vastgesteld.
Op 21 december 2015 werd de begroting 2016 door het bestuur vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. Wilt u de begroting inzien? Ga dan naar de tab “Downloads” en klik op “begroting 2016”.

December 2015
Wilt u de stichting financieel ondersteunen, dan kan dat op verschillende manieren:
1) via internetbankieren geeft uzelf een periodieke betaling op; dat kan door onder in het opdrachtscherm van de bank aan te vinken dat dit een periodieke betaling is, waarna u de frequentie kunt invullen.
2) via een machtiging die u verstrekt aan de stichting; dat kan door daarvoor een machtigingsformulier in te vullen. Ga dan naar de tab “Downloads” en klik op “machtiging”. U kunt die downloaden, invullen en naar de stichting opsturen of als pdf mailen (zie de tab “contact”).

Wilt maximale belastingaftrek voor giften?
Dat kan door schenkingsovereenkomst met de stichting aan te gaan. Hierin geeft u aan minimaal 5 jaar een bepaald bedrag te zullen doneren. Uw voordeel is dat de drempel voor de giftenaftrek voor deze donatie niet van toepassing is. U moet hiervoor een overeenkomst invullen. Ga dan naar de tab “Downloads” en klik op “schenkingsovereenkomst”. Die kunt u hier downloaden, invullen en opsturen naar de stichting, of als pdf naar ons mailen (zie de tab “contact”).
Heeft u vragen, neem contact met ons op via de tab. “contact”.
Deze webpagina is gesponsord door: