Jaarplan 2021 vastgesteld – december 2020
In december 2020 werd het jaarplan 2021 vastgesteld. Hierin geven we aan waar in 2021 de prioriteiten van het bestuur liggen.
De Adviesraad adviseerde positief over dit document. Wilt u het jaarplan inzien?
Ga dan naar de tab "Downloads", kies daar de map “2021” en daar het document "jaarplan 2021".

Begroting 2021 vastgesteld.
Op 7 december 2020 werd de begroting 2021 door het bestuur vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. Wilt u de begroting inzien? Ga dan naar de tab "Downloads", kies daar de map “2021”en daar het document "begroting 2021".

Jaarplan 2020 vastgesteld – april 2020

In april 2020 werd het jaarplan 2020 vastgesteld. Hierin geven we aan waar in 2020 de prioriteiten van het bestuur liggen.
De Adviesraad gaf haar goedkeuring aan dit document. Wilt u het jaarplan inzien?
Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar de map ‘2020’, en daar het document "jaarplan 2020".

Jaarverslagen over 2019 vastgesteld - maart 2020
Het jaarverslag van de stichting is vastgesteld na overleg daarover met de Adviesraad. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het bestuur in 2019, het financiële reilen en zeilen van de stichting in 2019, en haar financiële positie aan het eind van 2019. Wilt u het jaarverslag lezen, ga dan naar de tab "Downloads" naar het document "Jaarverslag 2019".
Ook de Adviesraad van de stichting heeft haar jaarverslag over 2019 opgemaakt en vastgesteld. Dit stuk is in het jaarverslag van het bestuur opgenomen.

Begroting 2020 vastgesteld.
Op 2 december 2019 werd de begroting 2020 door het bestuur vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. Wilt u de begroting inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar het document "begroting 2020".

Nieuwsbrief juni 2019
Met deze brief praten we u graag bij over de stand van zaken binnen de stichting en doen wij verslag over het jaar 2018.
Ga naar de tab “Downloads”, onderaan, naar document “Nieuwsbrief juni 2019”.

Beleidsplan 2018 - 2021 vastgesteld.

Op 3 december 2018 werd het beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021 vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. In dit plan kijken we terug naar de eerste jaren van de stichting en kijken we vooruit naar de komende jaren. Nieuwe initiatieven op financieel gebied worden van levensbelang.
Wilt u het beleidsplan inzien?Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar het document "beleidsplan 2018 - 2021".

Begroting 2019 vastgesteld.
Op 3 december werd de begroting 2019 door
het bestuur vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. Wilt u de begroting inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar het document "begroting 2019".

Jaarplan 2019 vastgesteld.
Op 3 december werd naast de begroting ook het jaarplan 2019 vastgesteld. Hierin geven we aan waar in 2019 de prioriteiten van het bestuur liggen.
De Adviesraad gaf haar goedkeuring aan dit document. Wilt u het jaarplan inzien?
Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar het document "jaarplan 2019".

Beleid privacybescherming
Het bestuur heeft het wettelijk verplichte beleid geformuleerd en vastgesteld. Zie het document onder de tab Downloads “beleid gegevensbescherming”.

Financieel ondersteunen
Wilt u de stichting financieel ondersteunen, dan kan dat op verschillende manieren:
1) via internetbankieren geeft uzelf een periodieke betaling op; dat kan door onder in het opdrachtscherm van de bank aan te vinken dat dit een periodieke betaling is, waarna u de frequentie kunt invullen.
2) via een machtiging die u verstrekt aan de stichting; dat kan door daarvoor een   machtigingsformulier in te vullen. Kijk onder de tab "Downloads": daar kunt U het formulier "machtiging" downloaden, invullen en naar de stichting opsturen of als pdf mailen (zie de tab “contact”).

Wilt maximale belastingaftrek voor giften?
Dat kan door schenkingsovereenkomst met de stichting aan te gaan. Hierin geeft u aan minimaal 5 jaar een bepaald bedrag te zullen doneren. Uw voordeel is dat de drempel voor de giftenaftrek voor deze donatie niet van toepassing is. U moet hiervoor een overeenkomst invullen. Ga daarvoor naar de tab "Downloads": daar kunt u het formulier "schenkingsovereenkomst"downloaden, invullen en opsturen naar de stichting, of als pdf naar ons mailen (zie de tab “contact”).
Heeft u vragen, neem contact met ons op via de tab “contact”.

Overlijden voorzitter van de stichting – 12 september 2018
Tot onze grote schrik en verdriet delen wij u mede dat onze voorzitter van het bestuur op 6 september jl. plotseling is overleden.
Onder de tab Downloads – onderaan - vindt u een herdenking bij dit overlijden; zie document “overlijden Jacques Janssen”.

Stichting

Johannes & Jacobus

Nijmegen