Click for new image

Dit is een SPAM beveiliging. Kun u het niet lezen? Klik op de getallen voor een nieuwe weergaven.Secretariaat:
W. Koopmans
Tolhuis 24 - 18
6537 MH Nijmegen
K.v.K. nr: 52802523
Rabobank: NL89 RABO 0149 0977 35

Stichting

Johannes & Jacobus

Nijmegen