Copyright 2019  Disclaimer
Johannes Jacobus Nijmegen
Alle rechten voorbehouden
Website: ROYAL professional
Stichting
Johannes & Jacobus
Nijmegen
Adviesraad
Het bestuur van de stichting laat zich bijstaan door een adviesraad van 15 personen. Lid van deze adviesraad kunnen worden, mensen die zijn ingeschreven in het register van ‘Vrienden van de Stichting’. In dit register worden mensen ingeschreven die sympathiseren met de doelstelling van de stichting of gebruik maken van de diensten van de Ontmoetingskerk en/of daar financieel aan bijdragen.

De Adviesraad heeft ten doel:
o het bestuur te adviseren en haar bij te staan in het realiseren van de doelstellingen;
o De adviesraad heeft het recht tot voordracht voor 3/5 deel van het aantal bestuurszetels.
Met dit voordrachtsrecht is democratisch invloed gerealiseerd binnen de stichting. Wilt u het reglement van de Adviesraad inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar "Reglement Adviesraad".
Deze webpagina is gesponsord door: