Jaarverslag over 2021 vastgesteld - maart 2022
Het jaarverslag van de stichting is vastgesteld na overleg daarover met de Adviesraad. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het bestuur in 2021, het financiële reilen en zeilen van de stichting in 2021, en haar financiële positie aan het eind van 2021. Wilt u het jaarverslag lezen, ga dan naar de tab "Downloads" naar de map “2021”, naar het document "Jaarverslag 2021".
Ook de Adviesraad van de stichting heeft haar jaarverslag over 2021 opgemaakt en vastgesteld. Dit stuk is in het jaarverslag van het bestuur opgenomen.

Begroting en jaarplan 2022 vastgesteld  - december 2021
Op 30 november 2021 werden de begroting en het jaarplan 2022 door het bestuur vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. Wilt u de begroting of het jaarplan inzien? Ga dan naar de tab "Downloads", kies daar de map “2022” en daarna het document "begroting 2022" of “jaarplan 2022”.

Anbi - verplichting publicatie Jaarverslag 2020  - juni 2021

De wetgever verplicht anbi-instellingen jaarcijfers te publiceren volgens een voorgeschreven format. Deze gegevens staan al vermeld in het jaarverslag 2020, dat in maart jl. op de site werd gepubliceerd.
Wilt u de publicatie inzien, ga dan naar de tab "Downloads" naar de map “2020”, naar het document "anbi- publicatie 2020".

Jaarverslag over 2020 vastgesteld - maart 2021
Het jaarverslag van de stichting is vastgesteld na overleg daarover met de Adviesraad. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het bestuur in 2020, het financiële reilen en zeilen van de stichting in 2020, en haar financiële positie aan het eind van 2020. Wilt u het jaarverslag lezen, ga dan naar de tab "Downloads" naar de map “2020”, naar het document "Jaarverslag 2020".
Ook de Adviesraad van de stichting heeft haar jaarverslag over 2020 opgemaakt en vastgesteld. Dit stuk is in het jaarverslag van het bestuur opgenomen.

Beleidsplan 2018 - 2021 vastgesteld.
Op 3 december 2018 werd het beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021 vastgesteld, na een positief advies van de Adviesraad. In dit plan kijken we terug naar de eerste jaren van de stichting en kijken we vooruit naar de komende jaren. Nieuwe initiatieven op financieel gebied worden van levensbelang.
Wilt u het beleidsplan inzien? Ga dan naar de tab "Downloads" en kies daar het document "beleidsplan 2018 - 2021".

Wilt u de stichting financieel ondersteunen, dan kan dat op verschillende manieren:
1) via internetbankieren geeft uzelf een periodieke betaling op; dat kan door onder in het opdrachtscherm van de bank aan te vinken dat dit een periodieke betaling is, waarna u de frequentie kunt invullen.
2) via een machtiging die u verstrekt aan de stichting; dat kan door daarvoor een   machtigingsformulier in te vullen. Kijk onder de tab "Downloads": daar kunt U het formulier "machtiging" downloaden, invullen en naar de stichting opsturen of als pdf mailen (zie de tab “contact”).

Wilt u maximale belastingaftrek voor giften?
Dat kan door schenkingsovereenkomst met de stichting aan te gaan. Hierin geeft u aan minimaal 5 jaar een bepaald bedrag te zullen doneren. Uw voordeel is dat de drempel voor de giftenaftrek voor deze donatie niet van toepassing is. U moet hiervoor een overeenkomst invullen. Ga daarvoor naar de tab "Downloads": daar kunt u het formulier "schenkingsovereenkomst"downloaden, invullen en opsturen naar de stichting, of als pdf naar ons mailen (zie de tab “contact”).
Heeft u vragen, neem contact met ons op via de tab “contact”.

Beleid privacybescherming
Het bestuur heeft het wettelijk verplichte beleid geformuleerd en vastgesteld. Zie het document onder de tab Downloads “beleid gegevensbescherming”.

Stichting

Johannes & Jacobus

Nijmegen